Chính sách bảo hành

Thông tin bảo hành các sản phẩm Hitachi

Hitachi đảm bảo dịch vụ sửa chữa miễn phí có các sản phẩm đủ điều kiện tại các trung tâm ủy quyền. Mỗi sản phẩm có điều kiện bảo hành khác nhau tùy thuộc dòng sản phẩm. Quý khách tham khảo thông tin bên dưới để nắm được chi tiết.

Chính sách bảo hành

Thông tin bảo hành các sản phẩm Hitachi

Hitachi đảm bảo dịch vụ sửa chữa miễn phí có các sản phẩm đủ điều kiện tại các trung tâm ủy quyền. Mỗi sản phẩm có điều kiện bảo hành khác nhau tùy thuộc dòng sản phẩm. Quý khách tham khảo thông tin bên dưới để nắm được chi tiết.

Dịch Vụ Bảo Hành Sản Phẩm

Điều kiện bảo hành / Condition of warranty

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành khi đáp ứng đồng thời các điều kiện dưới đây / A product subjected to warranty only in case it meets all following conditions:

- Sản phẩm được sản xuất, gia công, lắp ráp, nhập khẩu bởi Bảo hành Hitachi và được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi Bảo hành Hitachi hay các nhà phân phối chính thức / Product is produced, done outwork, assembled, imported byHitachi Electronics and distributed in Vietnam market by Bảo hành Hitachi or its wholesalers

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo các qui định về thời hạn bảo hành / Product is within warranty period, which is specified in warranty card enclosed

- Có phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng khác hợp lệ. Tên model và số serial trên phiếu bảo hành/hóa đơn mua hàng trùng khớp với tên model và số serial trên sản phẩm / Valid warranty card, purchasing invoice or other approved purchasing confirmation is required. Model name and serial number (S/N) on Warranty card/purchasing invoice must be coincident with ones on the product.

- Sản phẩm gặp trục trặc do lỗi của nhà sản xuất / Defect caused by mistake of producer

- Sản phẩm không thuộc nhóm Từ chối bảo hành qui định tại mục dưới đây / Product is not in scope of Rejection of Warranty that stipulated as below

Từ chối bảo hành / Rejection of Warranty

Những trường hợp dưới đây không thuộc phạm vi bảo hành, khách hàng có thể được yêu cầu thanh toán chi phí khi sửa chữa / A product, which violates one of the below conditions, will be rejected from warranty or customer will be asked to pay.

- Niêm phong bảo hành không còn nguyên trạng / Warranty sealing on product is not in its original status

- Hư hỏng gây ra bởi các nguyên nhân khách quan như thiên tai (lũ lụt/sét đánh…), hỏa hoạn, gỉ sét… / The Product is damaged as a result of natural disaster or acts of God, e.g. fire, flood, lightning

- Sử dụng sai điện áp chỉ định / Wrong voltage was applied to product which are not followed by instruction stipulated in the owner’s manual supplied by Hitachi Electronics Vietnam

- Hư hỏng gây ra do lỗi người sử dụng hoặc bên vận chuyển như: rơi, biến dạng, vỡ…/ Defect caused by user’s mistake or transportation: drop, deform, broken…

- Sử dụng, lắp đặt, bảo trì không đúng hướng dẫn kèm theo sản phẩm / Defect caused by wrong using, installation, maintenance

- Sản phẩm đã bị can thiệp, sửa chữa bởi các bên thứ 3 không được ủy quyền bởi Hitachi Electronics / The Product was altered, modified and repaired by a party not authorized by Hitachi Electronics

- Sản phẩm hết hạn bảo hành / Product is out of warranty period

- Sản phẩm không do Hitachi sản xuất; gia công; lắp ráp và không được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi Hitachi hay các nhà phân phối chính thức của Công ty / Product is neither produced/done outwork/assembled, nor imported by Hitachi Electronics and not distributed in Vietnam market by LGHitachi or its wholesalers

- Hàng khuyến mại / Promotion gifts

Sửa chữa ngoài bảo hành/ Out-of-warranty service

Đối với Dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành, quý khách tham khảo thông tin sau / Out of warranty service is refer to below information.

- Dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành được áp dụng cho những sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc thuộc nhóm Từ chối bảo hành tại Mục 2 / Out-of-warranty service is applied for the products that already out of warranty period or in scope of rejection (Article 2)

- Khách hàng chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa ngoài bảo hành / All expenses related to out-of-warranty repairing such as labor, used parts, transportation, auxiliary ones (if any) bear by Customer

- Bảo hành Hitachi có quyền từ chối yêu cầu sửa chữa đối với các sản phẩm không do Hitachi phân phối tại thị trường Việt Nam vì lý do thiếu các linh kiện phù hợp hay các trở ngại khác về mặt kỹ thuật / Any product, which is not distributed by Hitachi within the territory of Vietnam, can be rejected for any type of service due to lack of spare part or technical problem.

Thời Hạn Bảo Hành Sản Phẩm

Thông Tin Về Thời Hạn Bảo Hành Sản Phẩm

NoSản phẩm/ProductTính từ Ngày mua
Since Purchasing dateTính từ Ngày sản xuất
Since Production date

1Tivi24 tháng/months30 tháng/months

2. Máy giặt
Washing machine24 tháng/months30 tháng/months

3. Tủ lạnh
Refrigerator24 tháng/months30 tháng/months

4. Điều hòa gia dụng treo tường
Room air conditioner24 tháng/months30 tháng/months

5. Lò vi sóng, máy hút bụi
Microwave owen, vacuum cleaner12 tháng/months18 tháng/months

Lưu ý / Remark:

- Thời hạn bảo hành được tính từ Ngày mua của khách hàng ghi trên phiếu bảo hành/hóa đơn mua hàng nhưng không vượt quá thời hạn bảo hành tính từ Ngày sản xuất. Đối với những sản phẩm được áp dụng hệ thống Bảo hành Thông minh Hitachi – S-waranty, Ngày mua được hiểu là ngày kích hoạt bảo hành trên hệ thống / Warranty period is counted from end-user’s Purchasing date in warranty card/purchasing invoice but not over the warranty period from Production date that. In case of Smart Warranty applied, Purchasing date is understood as activating date in the system.

- Phạm vi bảo hành có thể có các khác biệt quy định bởi các điều khoản đặc biệt được ghi rõ trên phiếu bảo hành; hợp đồng; sách hướng dẫn sử dụng kèm sản phẩm; trên sản phẩm cụ thể / Warranty scope might be limited by special conditions stipulated by company on specific warranty card; contract; manual or product.

Điều Khoản Khác

Điều Khoản Bảo Hành Khác / Other Warranty Information

Tiêu chuẩn bảo hành sản phẩm / Standard for the Product Warranty

- Các sản phẩm thương mại: màn hình quảng cáo, điều hòa không khí (máy lạnh), không áp dụng theo chính sách bảo hành này. Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo điều khoản quy định trong hợp đồng giữa Hitachi Electronics và Đối Tác / Commercial Product such as: Commercial Display, Commercial Air Conditioner, etc, will not be warranted according to this policy. These products warranty will be stipulated in the contract between Hitachi and Partner.

- Chính sách bảo hành máy giặt nêu trên không áp dụng trong trường hợp sản phẩm được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh thương mại đặc thù (cửa hàng giặt là, khách sạn, ...) hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng các hóa chất tẩy rửa / This policy is not applied for washing machine, which is use for commercial purposes (Laundry, Hotel, etc) or damages from cleaning chemical.

- Chính sách này không áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm đã qua sử dụng (hàng bày mẫu, mua từ cửa hàng điện tử). Và nếu không sửa chữa được, thì Hitachi cũng không có nghĩa vụ đối với các sản phẩm này / The warranty period is not applied when the customer purchase the used item(imitation, Purchase from electronic shop) and if it’s impossible to repair, Hitachi electronics is not responsible for the compensation for the loss.